Pomoc w wyborze szkoły
Nasi klienci otrzymują od nas kompleksowe wsparcie w wyborze placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży . Pomoc dotyczy nie tylko wyboru odpowiedniej szkoły , uczelni czy przedszkola, ale również dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisami do wybranych placówek.

Nasze wsparcie od strony organizacyjnej polega między innymi na przekazaniu naszemu klientowi dokładnych informacji dotyczących wybranych placówek edukacyjnych – adresów, numerów telefonów, nazwisk dyrektorów, a także na dostarczeniu listy dokumentów potrzebnych przy zapisie do wybranej szkoły. Umówimy również spotkanie z dyrektorem wybranej placówki i w razie potrzeby będziemy w nim uczestniczyć.