Jesteśmy Agencją Pracy specjalizującą się w zatrudnianiu i legalizowaniu pobytu cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji, Rosji czy Mołdawii.
Zapewniamy pracowników wykwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych w różnych branżach.
Zajmujemy się:
- tłumaczeniami,
- przygotowaniem dokumentów do wydania wizy, karty pobytu czasowego,
- nabywaniem obywatelstwa polskiego,
- zakładaniem firmy przez cudzoziemca,
- uzyskiwaniem pozwoleń na pracę
oraz innymi formalnościami.