Polska to bardzo ciekawy i perspektywiczny rynek pracy dla obcokrajowców.

Bliskość terytorialna , językowa i kulturowa decydują o tym, że obywatele sąsiednich krajów bardzo chętnie wybierają Polskę jako nowe miejsce zatrudnienia.Ułatwienia wizowe wprowadzone przez rząd Polski powodują, że wielu Ukraińców, Białorusinów, Mołdawian i Gruzinów już pracuje , bądź planuje podjąć pracę w Polsce.

Postępująca globalizacja to nie tylko przepływ kapitału pieniężnego, ale coraz częściej również przepływ kapitału ludzkiego. Skorzystanie z doświadczenia osób z rynków zagranicznych to olbrzymia szansa, ale zapewnienie im legalnego pobytu na terenie Unii Europejskiej to wyzwanie – przede wszystkim biurokratyczne.

Dzięki naszemu doświadczeniu w tym obszarze, oferujemy Państwu pełen wachlarz usług związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej.

Nasza firma pomaga w uzyskaniu dokumentów do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski oraz świadczy pomoc firmom w zakresie rekrutacji pracownika obcokrajowca i skierowania go do pracy w firmie jako pełnowartościowego, wydajnego i perspektywicznego pracownika.