W ramach naszej oferty można wyróżnić wszystkie działania związane z legalizacją pobytu w Polsce, w tym:

  • przygotowanie niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów (zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, dokumentów dla kierowców międzynarodowych)
  • organizację podróży do miejsca wykonywania pracy,
  • zaznajomienie pracowników z polskimi realiami, pomocą w tłumaczeniu
  • kontrola jakości pracy, doraźna pomoc zatrudnionym, rozwiązywanie problemów.

Nasi współpracownicy pomagają w wypełnieniu wniosków wizowych, zebraniu potrzebnych dokumentów i utrzymywaniu stałego kontaktu z pracownikami. Współpracują także w naszym imieniu z miejscowymi urzędami, na bieżąco monitorując proces uzyskiwania niezbędnych dokumentów.
Zapraszamy do kontaktu :

Tel./Viber 501-851-758
Tel. 668-886-974