BIURO IMIGRANT profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych takich jak: pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenie na pracę, uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, wymiana kart pobytu, legalizacja pobytu. Świadczymy także wiele innych usług niezbędnych obcokrajowcom w Polsce.

Mamy wszechstronne doświadczenie  w legalizowaniu pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Nasi klienci to małe firmy, korporacje międzynarodowe oraz osoby prywatne.

Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientów, uczciwość, skuteczne i szybkie załatwianie spraw.

Jeśli zatrudniasz, planujesz zatrudnić w firmie cudzoziemca albo chcesz zalegalizować dla siebie pobyt i pracę w Polsce –  skontaktuj się z nami.

Poznaj ofertę naszej firmy. 

Spotkamy się z Tobą. 

Odpowiemy na Twoje pytania. 

Dojeżdżamy do klienta 

Codziennie załatwiamy setki spraw cudzoziemców w urzędach.

Wieloletnia praktyka jest naszym atutem.

Nie masz czasu na chodzenie do urzędów,
Nie wiesz jak załatwić formalności,
Przeraża Cię ilość formularzy i dokumentów do złożenia i wypełnienia,
Gubisz się w procedurach,

załatwimy sprawy urzędowe za Ciebie lub za Twoją firmę;

Ty spokojnie poczekasz na właściwe dokumenty i zezwolenia.

POLECAMY USŁUGI W ZAKRESIE:

LEGALIZACJI PRACY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE:

• Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie RP (typy A,B,C,D,E)

•Przedłużenia zezwoleń na pracę

•Jednolite zezwolenia na pracę i pobyt czasowy

•Oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji, Ukrainy

• Zezwolenia typu S

LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE:

Pomagamy w uzyskaniu:

zezwoleń na:

•zamieszkanie na pobyt czasowy na terenie RP oraz kart czasowego pobytu (dla studentów specjalne ceny)

•stały pobyt na terenie RP

• pobyt rezydenta długoterminowego WE

• pobyt dla obywateli UE i ich rodzin

oraz:

• obywatelstwa polskiego (uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)

• wiz

•dokumentów z USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego), US (zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami) oraz innych Urzędów

•numeru PESEL, NIP, REGON

•zameldowania cudzoziemca

•założenia i rejestracji spółek z o.o.

•założenia działalności gospodarczej

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW, FORMULARZY

ODWOŁANIA OD NEGATYWNYCH DECYZJI DO SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

POMOC W WYNAJMIE I ZAKUPIE MIESZKAŃ W POLSCE WYSZUKIWANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SPRAWY UCHODŹCÓW

Szybko kompletujemy wszystkie wymagane dokumenty oraz starannie monitorujemy wszystkie rozpoczęte sprawy, aż do ich zakończenia.

Reprezentujemy klientów przed urzędami i innymi instytucjami.

Zapewniamy uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, terminowość, osobiste podejście do każdej sprawy oraz konkurencyjne ceny.