Profesjonalnie zajmujemy się świadczeniem usług dla cudzoziemców i pracodawców chcących bądź zatrudniających cudzoziemców , potrzebujących pomocy w załatwianiu spraw urzędowych takich jak: pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pracę, oświadczenia , uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, wymiana kart pobytu, legalizacja pobytu. 

Dodatkowo w ramach pośrednictwa pracy rekrutujemy pracowników wykwalifikowanych oraz niewykwalifikowanych na wszystkie stanowiska pracy.

Zapraszamy do współpracy !