Inne

Świadczymy także wiele innych usług niezbędnych cudzoziemcom w Polsce w tym :

 • pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego (uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)
 • pomoc w uzyskaniu wiz – przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania wizy w polskim konsulacie
 • pomoc w uzyskaniu dokumentów z USC (transkrypcja aktów małżeństwa i urodzenia; odpisy aktów stanu cywilnego),
 • rejestracje: aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa
 • pomoc w nabyciu i wynajmie nieruchomości na terytorium RP
 • pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości
 • rejestracja pojazdów zagranicznych , przerejestrowanie aut z zagranicy
 • wymiana prawa jazdy na polskie
 • wymiana prawa jazdy dla kierowców w ruchu międzynarodowym
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy
 • pomoc w uzyskaniu ślubu z obywatelem RP
 • uzyskanie świadczenia 500+
 • uzyskanie świadczeń dla uchodźców
 • meldunek
 • nabycie numeru PESEL i NIP
 • pomoc osobom znajdującym się nielegalnie na terytorium RP
 • zakładanie konta M obywatel
 • zakładanie profilu zaufanego
 • zaświadczenie o niekaralności
 • odwołania , skargi , ponaglenia itp