Działalność gospodarcza na terenie RP

Pomagamy w uzyskaniu poszczególnych rodzajów dokumentów uprawniających cudzoziemca do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP

 • Rejestracja spółki z o.o., jawnej, komandytowej, partnerskiej w systemie S24
 • Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej 
 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych 
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Odpis z Księgi Wieczystej
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z US
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS
 • Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej z KRK
 • Zaświadczenie o niekaralności podmiotu prawnego z KRK
 • Aktualny odpis z Rejestru Zastawów
 • Zaświadczenia o wpisie przedmiotu w RZ
 • Pomoc w uzyskaniu nadania numeru Pesel , NIP oraz REGON
 • Zakładanie profilu zaufanego 
 • Wirtualne Biuro Zielona Góra – Kompleksowy outsourcing obsługi biurowej firmy wraz z adresem siedziby w Zielonej Górze