Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP

Pomagamy cudzoziemcom i ich przyszłym pracodawcom w uzyskaniu : 

 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie RP typu A, B, C, D
 • Zezwolenia sezonowe typu S
 • Przedłużenia zezwolenia na pracę
 • Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z terenów Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji, Ukrainy
 • Zgłoszenia
 • Uzyskanie Informacji Starosty
 • Przygotowanie kompletnych dokumentów do otrzymania wiz w Polskich Konsulatach wraz z tłumaczeniem
 • Przygotowanie kompletu dokumentów do zatrudnienia w tym sprawdzenie poprawności poprzednich dokumentów z zatrudnienia
 • Prowadzenie monitu dokumentów z zatrudnienia
 • Pomoc w uzyskaniu NIP-u , PESEL-u , meldunku ,
 • Zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej z KRK