Osiedlenie w Polsce – procedury ubiegania się o pobyt w Polsce

Zezwolenie na osiedlenie Nasza firma świadczy usługę pomocy przy ubieganiu się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Długotrwała , skomplikowana , wymagająca skompletowania wielu dokumentów procedura zostanie przeprowadzona przy naszej pomocy o wiele szybciej i sprawniej, a Państwu zaoszczędzi czas i nie narazi Państwa na ryzyko popełnienia błędów formalno-prawnych .Nasze doświadczenie gwarantuje to,że wnioski

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców oraz planowane zmiany w prawie na rok 2017

                      Prawa pracowników migrujących zawarte zostały po raz pierwszy w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w grudniu 1948r i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalonym w dniu 16 grudnia 1966r ( Dz.U. z 1977r.Nr 38, poz.167). W ramach ONZ działającą